نمایش یک نتیجه

انتخاب رشته های مهندسی کامپیوتر

مطالعه پکیج+ مشاوره فردی
بدون امتیاز 0 رای
انتخاب رشته آخرين اولین قدم برای ورودی به دانشگاه است و نتيجه زحمات چندين ساله داوطلبان به یک انتخاب رشته صحیح
2 ساعت
1
320,000 250,000 تومان