12 مرداد
8:00 ق.ظ - 1:00 ب.ظ حضوری -تهران

سمینار یک روزه EXCEL INJECT